Nasz patent

W marcu 2023 roku otrzymaliśmy patent nr P.434935 na wynalazek pt. Urządzenie diagnostyczne i sposób pomiaru parametrów fizjologicznych. patent.png

MY OVU jest w trakcie procesu przygotowującego do certyfikacji medycznej według Medical Device Regulation (MDR), dla wyrobu medycznego w klasie IIa. Obecnie prowadzimy testy użyteczności, niezbędne do uzyskania tej certyfikacji.

MY OVU przeszło pozytywnie testy biokompatybilności: drażnienia, cytotoksyczności oraz uczulenia, a także test kompatybilności elektromagnetycznej.